Privacyverklaring

 

Uw persoonsgegevens worden door REMELS BV, Steenweg 3, 3540
BERBROEK verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele
relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of
diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te
ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog
op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op
hvac@remels.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij
over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te
dragen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens
verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).